Over Sensus-methode

Onderwijs-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Voorbeeldprocessen voor onderwijsinstellingen

 

Bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen zetten de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen meer en meer onder druk. Het recentelijk, deels, terugdraaien van de bezuiniging op passend onderwijs toont aan dat onderwijsinstellingen continu geconfronteerd worden met veranderingen. Creativiteit, efficiëntie en inzet van gerichte expertise is nodig om op korte en lange termijn te kunnen omgaan met deze veranderingen.

 

Sensus-methode

Sensus-methode heeft gespecialiseerde kennis op het gebied van procesmanagement bij onderwijsinstellingen en veel ervaring opgedaan bij grote en kleine instellingen. Met deze kennis en ervaring hebben wij een procesmodel uitgewerkt die wij graag willen delen met instellingen die nog niet goed op weg zijn met het op orde brengen van hun processen.

Daarom biedt Sensus-methode direct inzicht in alle gepubliceerde processen van onderwijsinstellingen. Voor klanten van de Sensus-methode zijn de processen bovendien gratis verkrijgbaar in Sensus-formaat.

 

Bekijk de processen gratis!

Bekijk het procesmodel in de procesboom of via de visual navigator. Wilt u de processen ontvangen in Sensus-formaat? Mail ons!

“Na veel ondersteuning te hebben geleverd aan onderwijsinstellingen in Nederland, maar ook in België, weet ik tegen welke problematiek men aan loopt. Mijn kennis en ervaring is verwerkt in het Procesmodel voor Onderwijsinstellingen, waarin we een algemene procesarchitectuur hebben uitgewerkt. Gebruik dit referentiemodel om zelf een start te maken met uw proceshuis en het verder op maat te maken voor uw organisatie!”

Hans Bloemen

BPM Specialist, Sensus-methode